Open Data og Smartere byer

I City Stories har vi nu i over et år arbejdet på at udvikle en app, baseret på Open Data. I løbet af dette år har vi af flere omgange været i kontakt med dataudbydere bag åbne datasæt. Herunder vil jeg fortælle om vores erfaringer og hvilke muligheder der findes i Open Data.

Vores oplevelser med Open Data

Gennem vores arbejde med Open Data har vi lært en række ting om, hvad der er vigtigt i arbejdet med disse. Dette blev for alvor italesat da jeg, Daniel, torsdag holdte oplæg på DOKK1 for en række kommunale dataudbydere og virksomheder.

En video af oplægget i fuld længde (16 min) kan ses her:

Arrangementet var en inspirationsdag for virksomheder og dataejere, hvor der blev sat fokus på mulighederne for at bruge Open Data i sin forretning, samt skabt et møde og en dialog mellem datainteresserede og dataejere.

Oplæg på DOKK1

Vores første møde med Open Data, var til Open Culture Days, et tre dages arrangement dedikeret til konceptudvikling på baggrund af Open Data. Denne kolde februar weekend i 2015, blev datasættet Sejrs Sedler vores introduktion til dette nye felt. Senere på året, i oktober, tog vi til København til hackathonet (en begivenhed hvor it-udviklere mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper og konceptudvikling) HACK4DK, hvor vi stiftede bekendtskab med nye dataudbydere og deres datasæt. Blandt de tilstedeværende så vi muligheder i datasæt fra Nationalmuseet, Kolding Stadsarkiv og Dansk Filminstitut.

HACK4DK

Disse datasæt havde flere elementer til fælles med Sejrs Sedler, herunder at de var geo-taggede og havde en grad af kulturhistorisk værdi, hvilket førte til at vi forsøgte at implementere dem i den daværende version af appen. Efter arrangementet valgte vi dog at fokusere på Sejrs Sedler datasættet, og har siden fokuseret på at realisere konceptet med dette datasæt først, dog med en vision om i fremtiden at inddrage flere datasæt.

Det vigtige, når man arbejder med Open Data

Arbejdet med disse datasæt, har lært os nogle gennemgående elementer der er essentielle i arbejdet med Open Data.

Et af de vigtigste elementer er muligheden for at kommunikere med dataudbyderen. Oftest besidder de ekspertviden om datasættet, som ikke altid er indlysende for eksterne øjne. Således kan dataudbyderne informere om de muligheder og potentielle faldgruber der er i arbejdet med datasættet.

Dette erfarede vi da vi arbejdede med Nationalmuseets datasæt i oktober, hvor der under hackathonet var opsat en live-chat, for at muliggøre direkte kontakt med de tekniske eksperter bag datasættet. Dette resulterede for vores vedkommende i, at vi opdagede en fejl i datasættet som vi kunne informere Nationalmuseet om, som de efterfølgende rettede.

Dette giver dog risiko for endnu en faldgrube: Hvis flere arbejder med det samme datasæt, og opfordrer udbyderen til at ændre i datasættet, risikerer man at der opstår komplikationer for nogle der benytter den originale struktur. Det kan derfor være en fordel for dataudbydere at opsætte en kommunikationskanal, hvor brugerne af deres datasæt kan få informationer om ændringer eller generel information om datasættet, fra de faglige og tekniske eksperter bagved.

Det vigtigste for os, i arbejdet med Open Data, har altså været muligheden for at tale med dataudbyderen. Både for at bruge deres viden, men også for at hjælpe dem med at forbedre deres datasæt.

Hvis man er interesseret i at arbejde med Open Data i Aarhus, kan man besøge ODAA, hvor en række lokale datasæt er listet.

Data gør vores byer smartere

Open Data Aarhus er et af kerneprojekterne i SmartAarhus, et initiativ for at sikre en digital og bæredygtig by.

Formålet med Open Data Aarhus er at gøre data åbne og frit tilgængelige for at understøtte erhvervsudvikling, vækst og transparens ved en højere grad af udnyttelse af data. Iværksættere, virksomheder, borgere, institutioner m.fl. får mulighed for at tilgå data og få indsigt i deres by samt forvandle data til nye services og applikationer. Dermed skabes der merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles i kommunen.

På landsplan kan man benytte portalen Open Data DK, som er produktet af et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune, Aalborg Kommune og Region Midtjylland.

Der ses på globalt plan en stigende tendens til at udnytte data, i et forsøg på at digitalisere og effektivisere byer og skabe de såkaldte Smart Cities. Ideen er at benytte informations- og kommunikationsteknologi til at forbedre og varetage blandt andet skoler, biblioteker, transportsystemer, hospitaler, kraftværker, vand, affald og varme. Flere og flere virksomheder inddrager Open Data og Big Data i deres arbejde.

I Aarhus ses der eksempler på dette, med apps der tillader brugeren at se hvor der er ledige parkeringspladser. Ligeledes i Los Angeles, Hollywood, Boston, Indianapolis mf., hvor appen Parker er et eksempel på en digital løsning der kan spare tid, og samtidig reducere CO2 udledningen, ved at minimere den tid bilister kører rundt og lede efter parkeringspladser.

En af de globale ledere inden for Smart City initiativer er Chicago, som er langt fremme i forhold til offentlig datadeling og datagenerering inden for flere sektorer. I videoen herunder ses det hvordan sensorer over hele byen skal bidrage til at gøre Chicago ren og sikker.

Ved at gøre disse data frit tilgængelige, giver de alle muligheden for at deltage i forbedringen af byen, gennem analyse og fortolkning af data, og gennem nye initiativer.

Ideen er både at spare byen penge, ved at effektivisere mange af de offentlige processer, samtidig med at man kan spare borgerne tid og gøre byen mere ren. Alt sammen gennem forbedring af trafik-flow, offentlig vedligeholdelse, intelligent energistyring osv.

IBM er en af de virksomheder der i høj grad beskæftiger sig med Smart City initiativer på globalt plan. I 2011 lancerede de deres Smarter Cities Challenge, som havde til formål at hjælpe byer med at bliver mere intelligente. København blev herunder udvalgt, hvor et team fra IBM forsøger at hjælpe byen med at nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.
IBM er gået så vidt at de overordnet kalder deres initiativ A Smarter Planet, med en vision om at forbedre byer over hele verdenen.

Hvis man er interesseret i at læse mere om Smart City initiativer kan man besøge Smart Aarhus eller et af de større initiativer Future Cities Catapult.

Open Data rummer en masse muligheder, og derfor er det vigtigt at dataudbydere er villige til at gøre en indsats i at hjælpe folk med at bruge den. Det kan både være i forretningsmæssige initiativer, eller i Smart City sammenhæng, hvor data kan bidrage til effektiviseringer. Der er mange muligheder og kun fantasien sætter grænser. Derfor er det vigtigt at iderige iværksættere har muligheden for at få eksperthjælp, når nu de er villige til at prøve kræfter med et datasæt.

I City Stories håber vi at vi på baggrund af Open Data kan være med til at skabe analyseværdig data, der kan hjælpe med at give et indblik i folks kulturvaner og trends, og således på sigt bidrage til smartere byer.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/citystories.dk/public_html/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.