City Stories nye kurs – Brugeren og historierne i fokus

Hvad sker der?

Der har været stille fra City Stories i noget tid nu, af flere årsager. Det seneste halve år har Mathias været på udveksling i Californien, hvor skole, arbejde og den store afstand har gjort nogle opgaver svære at løse sammen. Daniel og Anders har også haft andre opgaver at se til i Danmark og generelt har afstanden og de forskellige tidszoner gjort det lidt sværere at samarbejde.

I juli kom Mathias tilbage til Danmark og sommerferien var på sit højeste, derfor blev megen tid da dedikeret til intensivt arbejde med City Stories. Ikke bare udvikling på app’en, men også undersøgelse af markedet, konkurrenter og brugeradfærd. Vi havde her mulighed for at reflektere over mange ting omkring City Stories og vores kurs.

img_20160921_133610

Markedet

Denne sommer så vi Pokemon GO blive introduceret på det globale og danske marked. Denne lancering viste os en masse interessante faktorer, som vi hurtigt så paralleller til i City Stories konceptet. Folk var faktisk villige til at gå ud for at opleve/opdage/lege med deres telefon og en app. Det eksplorative, sociale, legende, som City Stories bygger på blev her bekræftet som noget folk faktisk gad at bruge og praktisere. Selv om der er stor forskel på at spille et spil i bylivet, og netop et så inkarneret og nostalgisk spil som Pokemon, tror vi stadig på at dette er et bevis på at folk faktisk har lyst til at interagere med teknologien ude i og omkring byen.

Et af de vigtige aspekter af Pokemon GO, hele det spilmæssige aspekt, eller gamification som det hedder i fagsprog, ser vi ligeledes som et vigtigt element der er værd at overveje i udviklingen af City Stories. Vores spekulationer har altid kredset om, hvad der skal til, for at folk gider bruge en app. Og netop gamification elementer synes at have en relevans. I den forbindelse har vi diskuteret mange funktionaliteter, som kunne tilføje mere spilmæssige eller konkurrencemæssige aspekter til City Stories, herunder:

 • Antal læste historier
 • Distance tilbagelagt med app’en
 • Antal likes modtaget/givet
 • Statistik på ens opdagelser

Disse skal naturligvis alle afprøves, for at be-/afkræfte deres effekt på oplevelsen af app’en. Generelt er brugerinddragelse kommet i meget højere fokus i vores udviklingsproces, som også er én lang læringsproces for os. Således gør vi os hele tiden erfaringer, baseret på vores fejl og succesoplevelser.

I løbet af sommeren og vores undersøgelse af markedet har vi ligeledes opdaget at vi ikke længere er alene om at arbejde med geolokal opdagelse. Der findes på markedet nu andre lignede tiltag, som er med til at påvirke hvilken retning vi forsøger at bevæge os, for ikke at overlappe med eksisterende tjenester. Blandt de mest markante kan nævnes AOA’s (Alt Om Aarhus) app, som indeholder et rigt arkiv over kulturtilbud i og omkring Aarhus, som var et af de behov City Stories håbede at kunne udfylde. Dette er dog meget passende afdækket i en afgrænset app, der kun varetager denne funktion. Således blandes dette ikke med anden data på forvirrende vis.

Historisk Atlas afdækker ønsket om at crowdsource historisk logging, geolokaliseret. Igen, en meget specifik funktion, som således afvikles på professionel vis, for dem som ønsker dette.

Tilbage står City Stories med en vision om at få folk ud og omkring og faktisk fysisk opleve noget. Men hvad skal man opleve, hvis man ved hvor de kulturelle tilbud findes, samt har en oversigt over hvor, hvad er sket, hvornår, på Historisk Atlas?

Vi står tilbage med det udokumenterede: Brugernes egne erindringer og oplevelser. Deres historier. Derfor er fokus nu at få folk til at fortælle disse historier, der hvor de har fundet sted. Således kan brugerne nu tilføje deres egne historier, i bedste facebook eller twitter ånd, men stadig kun på stedet, så de husker alle detaljer. Ligeledes kan andre også kun opleve historien på stedet, så de kommer i den rette stemning når de ser det. Om det er røgen fra en skorsten, der bidrager til stemningen i historien, eller den manglende brosten i belægningen, som blev smidt under en demonstration.

På denne front møder vi dog stadig konkurrence fra app’en Recho, som lader brugere indtale historier, geolokaliseret. Hos City Stories er vi dog stadig overbeviste om at vi kan producere en federe app, med flere muligheder, som i højere grad overlader formatet til brugeren, frem for at tvinge deres historier ned i 30-sekunders lydklip.

En anden spiller på markedet, er den efterhånden velkendte Jodel, som også tillader brugere at skrive geografisk afgrænsede historier. Men hvor Jodel mest et populeret af jokes og anekdoter, der konstant udskiftes, håber vi at City Stories kan indtage rollen som en indholdsmæssig storebror, hvor indhold ikke forsvinder og derfor også opmuntrer til bedre, længere og mere kvalitetsrige historier. For at relatere til noget alle kender, gastronomi, ønsker vi at være den solide og gode havregryn, i modsætning til fastfood alternativerne.

Det er altså efterhånden veldokumenteret på gennem forskellige medier, som blogge, Facebook, Twitter og Instagram, at mange har historier og oplevelser de gerne vil dele og i mange forskellige formater. Derfor vil vi også give muligheden for både at fortælle sin historie(audio), skrive den(tekst), eller repræsentere den visuelt(billede/video), enten mens den udspiller sig, eller blot med mediet som ramme for historien. Således kan man forevige omgivelserne for historien, i tilfælde af at de skulle forandre sig.

Vores håb er at folk således vil dele deres historier, hvor de er sket, og “gemme” dem her, så andre kan opdage og opleve dem, mens de bevæger sig omkring i bylivet. Om det er den hemmelige oprindelseshistorie om ens yndlingscafe, eller blot et minde om stedet hvor man mistede sin ene sko på en lidt for voldsom bytur.

Ideen om at brugerne afgør relevansen af historierne er bevaret, idet man stadig har mulighed for at stemme på indholdet, således at områder med mange historier, kan sorteres efter de mest spændende.

Planen

Nu er vi kommet ud på den anden side af sommerferien, og har efterhånden fået en god ide om hvilken vej vi vil gå, sådan som markedet ser ud nu. City Stories bliver fortsat en oplevelses app, hvor man fysisk er tvunget til at gå på opdagelse, for at udforske byens historier. Men hvor alternativer støtter sig til kultur og fakta-tjek eller begrænser sig til lyd, ønsker City Stories at give brugerne helt frit valg i deres tilføjelse af historier. Format, omfang og sandfærdighed er fuldstændigt overladt til brugerne.

I den sammenhæng har vi også valgt, efter 1½ års arbejde med dette, at gå væk fra Sejrs Sedler datasættet. Kvaliteten af datasættet appellerede ikke til brugerne i bybilledet. De færreste forstod hvad meningen med datasættet var, samt hvordan det var skabt. Indholdets diversitet og den svingende kvalitet, gjorde det svært at give et uniformt billede af historien igennem appen. Således besluttede vi at det var bedre at lade brugerne skabe det indhold de ønskede, og selv vælge hvad de ville se. Ved at lade alle tilføje hvad de ønsker, kan de selv definere hvordan tonen skal være, og hvilket indhold man bliver mødt af.

Det er dog stadig vores vision at sikre kvalitetsindhold, enten i form af studie-optagede historier, eller fact-tjek på særlige historier, således at en form for “ekstra godt” indhold kan findes i appen, mens at den primære drivkraft skal være brugerne selv, der kan tilføje i netop deres foretrukne format.

Vi har i løbet af det sidste år gjort os mange erfaringer omkring hvordan vi bedst arbejder sammen i teamet bag, og derfor er vi med den nye kurs også klar men helt ny arbejdsplan. Efter Mathias og Anders er begyndt på deres kandidat på ITU i København og Daniel fortsætter på Aarhus Universitet, er det vigtigt at samarbejdet vedligeholdes, så udviklingen kan fortsætte. Gennem en klar strukturering af arbejdsrutiner på ugentlige skype-møder, sikres opgavefordelinger inden for markedsføring, udvikling, design, virksomhedsdrift og -styring. Ligeledes dedikeres to weekender månedligt til fysisk at arbejde på City Stories, skiftevis i København og Aarhus.

20160917_134949

Hvor langt er vi

Baseret på vores målsætninger, erfaringer og seneste tids intensive arbejde, håber vi stadig at vores vision om at have et produkt klar til 2017 kan holde. I øjeblikket arbejder vi hårdt på at finde ud af hvordan vores ressourcer bedst kan anvendes i forbindelse med markedsføringen af app’en, når den er klar. Ligeledes forsøger vi at finde den rette målgruppe til at teste tidlige versioner af app’en. I den forbindelse er man velkommen til at kontakte os på Facebook, Twitter eller mail, hvis man ønsker at være blandt de første der kan prøve app’en og være med til workshops hvor man får indblik i vores arbejde og mulighed for at påvirke app’ens udformning.

Der ligger endnu en del udviklingsarbejde foran os, for at sikre den ønskede oplevelse med app’en. Vi har en række bugs der driller og generelt tager det bare lang tid at lave en app. Men vi knokler på og bliver hele tiden bedre. Derfor er vi også altid åbne for at snakke med interessenter. Om du er offentlig myndighed der finder projektet interessant, privatperson der bare er nysgerrig eller en historiefortæller det tror City Stories er det rette format at udgive dine historier på, så kontakt os.

 

Open Data og Smartere byer

I City Stories har vi nu i over et år arbejdet på at udvikle en app, baseret på Open Data. I løbet af dette år har vi af flere omgange været i kontakt med dataudbydere bag åbne datasæt. Herunder vil jeg fortælle om vores erfaringer og hvilke muligheder der findes i Open Data.

Vores oplevelser med Open Data

Gennem vores arbejde med Open Data har vi lært en række ting om, hvad der er vigtigt i arbejdet med disse. Dette blev for alvor italesat da jeg, Daniel, torsdag holdte oplæg på DOKK1 for en række kommunale dataudbydere og virksomheder.

En video af oplægget i fuld længde (16 min) kan ses her:

Arrangementet var en inspirationsdag for virksomheder og dataejere, hvor der blev sat fokus på mulighederne for at bruge Open Data i sin forretning, samt skabt et møde og en dialog mellem datainteresserede og dataejere.

Oplæg på DOKK1

Vores første møde med Open Data, var til Open Culture Days, et tre dages arrangement dedikeret til konceptudvikling på baggrund af Open Data. Denne kolde februar weekend i 2015, blev datasættet Sejrs Sedler vores introduktion til dette nye felt. Senere på året, i oktober, tog vi til København til hackathonet (en begivenhed hvor it-udviklere mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper og konceptudvikling) HACK4DK, hvor vi stiftede bekendtskab med nye dataudbydere og deres datasæt. Blandt de tilstedeværende så vi muligheder i datasæt fra Nationalmuseet, Kolding Stadsarkiv og Dansk Filminstitut.

HACK4DK

Disse datasæt havde flere elementer til fælles med Sejrs Sedler, herunder at de var geo-taggede og havde en grad af kulturhistorisk værdi, hvilket førte til at vi forsøgte at implementere dem i den daværende version af appen. Efter arrangementet valgte vi dog at fokusere på Sejrs Sedler datasættet, og har siden fokuseret på at realisere konceptet med dette datasæt først, dog med en vision om i fremtiden at inddrage flere datasæt.

Det vigtige, når man arbejder med Open Data

Arbejdet med disse datasæt, har lært os nogle gennemgående elementer der er essentielle i arbejdet med Open Data.

Et af de vigtigste elementer er muligheden for at kommunikere med dataudbyderen. Oftest besidder de ekspertviden om datasættet, som ikke altid er indlysende for eksterne øjne. Således kan dataudbyderne informere om de muligheder og potentielle faldgruber der er i arbejdet med datasættet.

Dette erfarede vi da vi arbejdede med Nationalmuseets datasæt i oktober, hvor der under hackathonet var opsat en live-chat, for at muliggøre direkte kontakt med de tekniske eksperter bag datasættet. Dette resulterede for vores vedkommende i, at vi opdagede en fejl i datasættet som vi kunne informere Nationalmuseet om, som de efterfølgende rettede.

Dette giver dog risiko for endnu en faldgrube: Hvis flere arbejder med det samme datasæt, og opfordrer udbyderen til at ændre i datasættet, risikerer man at der opstår komplikationer for nogle der benytter den originale struktur. Det kan derfor være en fordel for dataudbydere at opsætte en kommunikationskanal, hvor brugerne af deres datasæt kan få informationer om ændringer eller generel information om datasættet, fra de faglige og tekniske eksperter bagved.

Det vigtigste for os, i arbejdet med Open Data, har altså været muligheden for at tale med dataudbyderen. Både for at bruge deres viden, men også for at hjælpe dem med at forbedre deres datasæt.

Hvis man er interesseret i at arbejde med Open Data i Aarhus, kan man besøge ODAA, hvor en række lokale datasæt er listet.

Data gør vores byer smartere

Open Data Aarhus er et af kerneprojekterne i SmartAarhus, et initiativ for at sikre en digital og bæredygtig by.

Formålet med Open Data Aarhus er at gøre data åbne og frit tilgængelige for at understøtte erhvervsudvikling, vækst og transparens ved en højere grad af udnyttelse af data. Iværksættere, virksomheder, borgere, institutioner m.fl. får mulighed for at tilgå data og få indsigt i deres by samt forvandle data til nye services og applikationer. Dermed skabes der merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles i kommunen.

På landsplan kan man benytte portalen Open Data DK, som er produktet af et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune, Aalborg Kommune og Region Midtjylland.

Der ses på globalt plan en stigende tendens til at udnytte data, i et forsøg på at digitalisere og effektivisere byer og skabe de såkaldte Smart Cities. Ideen er at benytte informations- og kommunikationsteknologi til at forbedre og varetage blandt andet skoler, biblioteker, transportsystemer, hospitaler, kraftværker, vand, affald og varme. Flere og flere virksomheder inddrager Open Data og Big Data i deres arbejde.

I Aarhus ses der eksempler på dette, med apps der tillader brugeren at se hvor der er ledige parkeringspladser. Ligeledes i Los Angeles, Hollywood, Boston, Indianapolis mf., hvor appen Parker er et eksempel på en digital løsning der kan spare tid, og samtidig reducere CO2 udledningen, ved at minimere den tid bilister kører rundt og lede efter parkeringspladser.

En af de globale ledere inden for Smart City initiativer er Chicago, som er langt fremme i forhold til offentlig datadeling og datagenerering inden for flere sektorer. I videoen herunder ses det hvordan sensorer over hele byen skal bidrage til at gøre Chicago ren og sikker.

Ved at gøre disse data frit tilgængelige, giver de alle muligheden for at deltage i forbedringen af byen, gennem analyse og fortolkning af data, og gennem nye initiativer.

Ideen er både at spare byen penge, ved at effektivisere mange af de offentlige processer, samtidig med at man kan spare borgerne tid og gøre byen mere ren. Alt sammen gennem forbedring af trafik-flow, offentlig vedligeholdelse, intelligent energistyring osv.

IBM er en af de virksomheder der i høj grad beskæftiger sig med Smart City initiativer på globalt plan. I 2011 lancerede de deres Smarter Cities Challenge, som havde til formål at hjælpe byer med at bliver mere intelligente. København blev herunder udvalgt, hvor et team fra IBM forsøger at hjælpe byen med at nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.
IBM er gået så vidt at de overordnet kalder deres initiativ A Smarter Planet, med en vision om at forbedre byer over hele verdenen.

Hvis man er interesseret i at læse mere om Smart City initiativer kan man besøge Smart Aarhus eller et af de større initiativer Future Cities Catapult.

Open Data rummer en masse muligheder, og derfor er det vigtigt at dataudbydere er villige til at gøre en indsats i at hjælpe folk med at bruge den. Det kan både være i forretningsmæssige initiativer, eller i Smart City sammenhæng, hvor data kan bidrage til effektiviseringer. Der er mange muligheder og kun fantasien sætter grænser. Derfor er det vigtigt at iderige iværksættere har muligheden for at få eksperthjælp, når nu de er villige til at prøve kræfter med et datasæt.

I City Stories håber vi at vi på baggrund af Open Data kan være med til at skabe analyseværdig data, der kan hjælpe med at give et indblik i folks kulturvaner og trends, og således på sigt bidrage til smartere byer.

City Stories tager til LA

Eller nogen af os gør i hvert fald. Jeg (Mathias) er taget på study abroad-ophold i USA, hvilket har givet mig chancen for at opleve startup-kulturen og it-branchen i mulighedernes land.

venice

Store drømme og startups

Jeg har været i LA i to måneder nu og jeg har mødt rigtig mange mennesker. De fleste af dem har også ideen, som inden længe vil sikre dem millioner. Det spænder fra ”det nye Apple inden for bærbar udendørselektronik” til apps som skal sørge for at du ikke får børn med en fætter eller kusine (og ja, det er åbenbart et problem).

Jeg er blæst tilbage og overordentlig imponeret over den sprudlende selvtillid som jeg oplever herovre. Som aarhusianer opvokset i jantelovens epicenter, finder jeg det meget fascinerende, hvordan folks gå-på-mod driver dem til at forfølge deres drømme. Og mange drømme er også gået i opfyldelse netop her, særligt inden for populærkultur og it-industrien. De historier, vi sjældent hører, er drømmene som ikke gik i opfyldelse. Og dem ser jeg også mange af; hjemløse, unge mennesker som kæmper for at betale huslejen og midaldrende mænd forgældet af forliste forretningseventyr. Men der er helt sikkert noget at lære, og atmosfæren emmer af kreativitet og foretagsomhed. Google, Snapchat og små innovative it-start ups holder til i Venice Beach, hvor optog, gademusikanter og skæve skatere pryder den imponerende strand og tilhørende Boardwalk.

LA Travel & Adventure Show

Jeg var for nylig deltager til Los Angeles Travel & Adventure Show, som er en stor international kongres hvis formål er at forbinde rejsende, guides og forretningsfolk på kryds og tværs. IMG_0593

Til stede var rejseagenter i diverse formater, både dem som tilbød mere traditionelle rejsepakker, men også de personlige rejseagenter, som kan hjælpe med planlægningen af din perfekte rejse.

Foruden dette var der også en række nye digitale services, som kan inspirere, forbinde og guide dig på din rejse.

Hommily

Hommily stand

Hommily er en LA-baseret startup som vil formidle kontakten mellem rejsende og lokale. Konceptet går ud på at man kan blive ”hommies” med hinanden og at rejsende kan betale lokale for at deltage i diverse aktiviteter. I Californien kan nævnes surfing, camping og adskillelige sportsturneringer som nogle af de højst rangerende. Man kan som hommie oprette en aktivitet, og så kan andre hommies betale for at deltage i denne aktivitet. I øjeblikket tager Hommily ingen andel, men de planlægger at tage 12 % fra starten af 2017.

Ideen udspringer fra UCLA og er opstået mellem en gruppe udvekslingsstuderende. Deres CEO, som er en kinesisk udvekslingsstudent, fortalte at de selv havde manglet noget at lave og nogen at hænge ud med, hvorfor de besluttede at lave en forretning ud af det. De har modtaget over $2.000.000 fra venture-kapitalister i Californien og arbejder i øjeblikket på at udbygge deres brugerbase, der i skrivende stund ligger på omkring 2000 hommies fordelt over hele verden.

Et lignende koncept, også fra LA, er budday, der ligeledes ønsker at forbinde rejsende med lokale; ”buddy for a day”. Budday har mere fokus på mødet mellem mennesker og indsigt i fremmede kulturer prioriteres over aktiviteten: ”We give local knowledge a face and aspire to connect people with similar interests” (Wheaton Mather, CEO budday).

Latitudetours

Et interessant koncept som har ligheder med City Stories er Latitudetours. Ideen er at lokale guides kan indtale en guidet tur rundt i deres by, hvorved det som bruger bliver muligt at ”go at your own pace”. Forretningsmodellen går ud på at brugere betaler for at have adgang til guidede ture i en specifik by. Størstedelen går til guiden mens en andel går til Latitudetours. Ideen udsprang blandt en gruppe MBA-studerende fra The Valley, en bydel i det nordlige LA, som ville gøre folk fri fra store grupper primært bestående af kamerabehængte japanere, tarvelige guides med uforståelige franske accenter og ugudelige tidspunkter, der gør tømmermænd ugidelige.

Et lignende koncept er det San Francisco-baserede Detour som også tilbyder guidede audio tours. Forskellen på de to koncepter er at Detours laver instruerede scener, som sikrer en meget høj og kontrolleret kvalitet på deres ture. Latitudetours lader derimod lokale guides fortælle historien og står derfor ikke selv for at skabe deres indhold.

Rejsekulturen

Mulighederne for at rejse synes uendelige, og vi har bedre forhold end nogensinde før for at opleve de obskure afkroge af verden, hvad enten det er en badetur i buckets på thailandske strande eller en salsa-inspireret dans i Mellemamerika.

Dette skyldes ikke blot en forøget eventyrlyst hos mennesker i det 21. århundrede, men bliver muliggjort af både økonomiske og tekniske forhold. Flybilletter har aldrig været billigere, hvilket i høj grad kan tilskrives søgemaskiner, som opsamler billetpriser på tværs af flyselskaber og presser priserne. En af de større spillere på området er danske Momondo, hvis marketing-strategi de seneste år har været at sætte brugere i forbindelse med nye indtryk og oplevelser. Med slogans som ”stay curious” og ”your travel search” er de ikke blot en portal for billige flybilletter, men din mulighed for at blive et rigere menneske. Fantastiske billeder fra smukke, storslåede og spændende steder i verden krydret med tonebevidst voice-over fremstiller Momondo som din personlige rejseagent.

Men Momondo er ikke den eneste derude, der vil hjælpe dig med at opleve verden. Lonely Planet, Tripadvisor og diverse rejse-blogs vil alle guide dig til at finde de rigtige steder og møde de rette mennesker.

Airbnb’s lancering af Neighborhoods er på samme måde et forsøg på at guide rejsende til at besøge de rigtige steder, og i forbindelse med deres opkøb af den San Francisco-baserede startup Localmind er det tydeligt at Airbnb satser massivt på lokal viden. Localmind er en form for digital Q&A (spørgsmål og svar), hvor man som bruger kan stille spørgsmål baseret på ens lokation og få svar fra lokale.

En af de trends som vi ser i de tidligere nævnte koncepter er den som for alvor tog fart med Uber og Airbnb; deleøkonomien eller peer-to-peer. Uber, Airbnb og Hommily er eksempler på virksomheder, som baserer deres indkomst på formidling af kontakt, og de sælger eller producerer altså ikke produkter i traditionel forstand. Grundlæggende for modellen er at brugere køber direkte af hinanden og går uden om de store firmaer, hvilket ofte gør det billigere for forbrugeren; Airbnb er sammenlignet med det gennemsnitlige hotel 41 % billigere ifølge denne rapport fra Concur. Traditionelle taxa’er, hoteller og guidede ture bliver udfordret af services som Uber, Airbnb og Hommily, som sammen med billige flybilletter er med til at sænke den overordnede pris på vores rejser. Kombineret med let adgang til information omkring de steder, vi besøger, har det aldrig været hverken billigere eller lettere at rejse.

City Stories i rejsekulturen

Og hvor er City Stories’ plads i rejsekulturen? Vores vision er at give rejsende, såvel som lokale, et unikt indblik i historier og oplevelser, som har fundet sted, hvor de er; en rejse tilbage i tiden. Vi tror på at dette kan give folk en fornyet forståelse for tilværelsen og arbejder for at forbinde mennsker, tid og sted på en ny, sjov og engagerende måde. En platfrom hvor brugere på samme tid kan udforske og skabe historien.

Vores forestående mission er at engagere aarhusianerne til at tage del i City Stories, gå på opdagelse i Aarhus og blive turist i egen by.

Den 31. marts starter vi en beta-runde, hvor en gruppe mennesker fra Aarhus vil teste app’en og give os feedback baseret på deres oplevelse. Dette vil give os indsigter til at forbedre konceptet, som du snart vil have muligheden for at blive en del af. Hvis du har lyst til at få information om City Stories, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her :)

Varme hilsner fra Californien!

 

 

City Stories tager til Hack4DK i KBH

I anledningen af Hack4DK tager City Stories i dag på udflugt til Danmarks Hovedstad, hvor der hele weekenden skal arbejdes på indsamling af ny data og sparring med ligesindede.

IMAG0440

Op til i dag er der blevet arbejdet hårdt for at færdiggøre hjemmesiden, for at starte sign-up til betaen og for at skabe opmærksomhed om vores idé. Målet med at have hjemmesiden færdig til weekenden lykkedes med hårdt arbejde i går. Nu kan vi promovere konceptet og henvise interesserede i forbindelse med weekendens arrangement.

Foruden hjemmesiden, er der blevet arbejdet hårdt på MVP’en og beta-versionen af City Stories app’en begynder at tage form. Vi har haft store problemer med ydeevne og at app’en akkumulerede data indtil den crashede. Det viste sig at problemet var en fejl i vores indlæsning af data, som aldrig blev stoppet.

Efter at have ryddet op i koden, opdagede vi en fejl i tjenesten der skal opdatere den tilgængelige data, som stadig volder os problemer. En stor del af problemet er at vi endnu ikke har fuldstændig indsigt i hvordan Leaflet fungerer. Dette bliver et af weekendens fokuser, for at nå målet for vores MVP til beta-testerne.

I øjeblikket dækker app’ens funktionalitet:

 • Indlæsning af Sejers Sedler og brugeroprettede historier
 • Udregning af hvilke Sedler man kan tilgå
 • Registrering og opdatering af egen position
 • Feed der viser alle Sedler inden for ens radius
 • Mulighed for at læse tilgængelige Sedler på kortet
 • Mulighed for at stemme op og ned på de enkelte Sedler

Det nuværende fokus, for at kunne udgive betaen består i at:

 • Opdatere tilgængelige Sedler når man flytter sig
 • Oprette sig som bruger, både pr. mail og med Facebook
 • Kunne give feedback direkte i app’en

 

Vi håber på at kunne nå disse mål i løbet af weekenden, samt potentielt indhente ny data der kan faciliteres i app’en. Desuden håber vi at kunne rekruttere engagerede testere som har lyst til at deltage i beta-testen af app’en.

 

 

Mission Minimum Viable Product (MVP)

Udgangspunkt

City Stories (working title) opstod under en weekend i februar til hacklab’et Open Culture Days. Vi, Mathias, Daniel og Anders, tog til arrangementet fordi vi gerne ville styrke vores samarbejde og fandt temaet Open Data spændende. Vi vandt konkurrencen med projektet City Stories efter tre dages ideudvikling.

Ideen var at anvende informationer om Aarhus fra Århus Stiftstidende i perioden 1794 til 1950, indsamlet af tidligere stadsarkivar Emanuel Jensen Sejr. Disse skulle indgå  i en app, så informationer fra sedlerne ville poppe op på mobilen, når man bevægede sig rundt i byen. Mange af sedlerne er nemlig knyttet til specifikke steder i byen, og på den måde ville vi gøre det muligt gå rundt i historien på en aktuel måde begrænset af ens fysiske position.

Vi har efterfølgende startet et samarbejde med Aarhus Stadsarkiv om at udvikle en app, og er blevet indlogeret i Studentervæksthus Aarhus.

Stiftstidende og  PROSA bragte begge artikler om projektet, hvor jury-medlem Preben Mejer udtaler:

Konceptet baseret på Sejrs Sedler vinder, fordi det på alle måder er gennemtænkt. Det tager fat i noget, der allerede findes og udbygger det på en spændende måde, og det imødekommer den enorme interesse, der er for lokalhistorie.

Vision

Vores vision er at ændre den måde mennesker oplever byen på – turister såvel som indbyggere. Vi vil gøre det sjovt og tilgængeligt at udforske byen, dens kultur og dens historie. Kernen i visionen er lokationsbaseret indhold, så brugeren får en oplevelse af at interagere med sine omgivelser.

Mission

Fra vores design-opdragelse på informationsvidenskab ved vi at man starter med forudgående undersøgelser og brugerinddragelse, før man går i gang med at kode. Vi har i lang tid snakket om ideen, og vi missionen er nu at kreere selve produktet. Første skridt er at udvikle en MVP (minimum viable product) ud fra den ide vi fik under Open Culture Days. Vi har som sådan ikke travlt med at lancere version 1.0 idet vi gerne vil levere et færdigt produkt. Vi overvejer at lave lanceringen op til 2017, og benytter os lige nu af den frihed vi har som studerende til at lege med teknologien og ideen i et passende tempo.

MVP’en skal ikke lanceres, men bruges som proof of concept, teknologisk uddannelse og som grundlag for videre udvikling. MVP’en kommer til at indeholde elementer som brugerhåndtering, en REST API,og et kontrolpanel, som skal danne grundlag for den færdige app.

Derfor er planen at bruge den resterende del af vores sommerferie (august måned) på at udvikle MVP’en, så vi har noget at vise frem til samarbejdspartnere og til efterfølgende tests og brugerinddragelse.

Vi vil løbende opdatere bloggen med tanker, overvejelser og billeder fra processen :)